Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation

Personal tools

Wörterbuch
Schrift deutsch
Abend Oabe
abwärts énger, embré, emab ahi
Achselhöhle ueks Agsla
anschneien, anlegen von Neuschnee in den Bergen oder auf den Wiesen
Anstecknadel Brosch Glufa
aufwärts emuf uffi
Augenbraue ougsgroabe Augabraua
August ougschte Augschta
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z