Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation

Personal tools

Wörterbuch
Schrift deutsch
Dachrinne Schporchännel
danken danka danche
denken teecha däiche, sinne
dösen, schlummern napsa (sitzend dösen, schlummern) ítoose, toose
drehen traaja dreeje
drei drii drii
dunkel dunchel duuchel
dünn, fadenscheinig bleed blööd (b. Stoff)
Dünne Scheitchen zum Anfeuern Schpriissa
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z