Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation

Personal tools

Wörterbuch
Schrift deutsch
Bank (Sitzbank) bankh
beerdigen
Biene béji
binden, wickeln
birnenförmig um eine Stange geschichtetes Heu Schochä (Heuhaufen ohne Stange) Schoche (Heuhaufen ohne Stange)
blau blaab bloaw
Blüte
böse beesch beesch
Braut
Brille lünniti, spigla
Brotanschnitt
Butter
Butterfass chübbji
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z