Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation

Personal tools

Wörterbuch
Schrift deutsch
Abend Aabed Abend
abwärts ahi aache nitschi
Achselhöhle Agsla Uaggs Üüox
anschneien, anlegen von Neuschnee in den Bergen oder auf den Wiesen aabaiza (aabaizt)
Anstecknadel Glufa Gluufa Gufe
aufwärts uffi uffe opschi
Augenbraue Augabraua Augabraua Öugebraawe
August Augschta Augschta Öögschte
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z